Pohřební služba Petr Míček Žermanice


NAŠE SLUŽBY

V nejtěžší chvíli života Vám nabízíme pomocnou ruku a naše služby při zajištění důstojného rozloučení s Vaším blízkým a milovaným člověkem. Jsme pohřební služba v Moravskoslezském kraji, sídlo a kancelář máme na frýdecko-místecku v obci Žermanice.

Pohřební služba Žermanice - tel. 605 948 320.

Možnosti rozloučení:

Zajistíme:

Jak postupovat ....

.... při úmrtí doma
.... při úmrtí v nemocnici, v léčebně, v ústavu soc. péče, v lázních
Výběr pohřební služby záleží výhradně na Vašem uvážení. Naše služby můžete využít bez ohledu na to, kde k úmrtí došlo a bez ohledu na to, že jiná pohřební služba již zesnulého/zesnulou odvezla (např. k provedení pitvy).

Doklady potřebné k objednání pohřbu

a dále oděv k oblékání zemřelého/zemřelé, případně fotografii k použití na parte.


Copyright © 2023 Petr Míček
Pohřební služba Žermanice - tel. 605 948 320 • www.psmicek.cz